KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.


DZIAŁ DORADZTWA AMERYKAŃSKIEGO


doradztwo amerykańskie


Wizy: turystyczna B-2, biznesowa, służbowa B-1, dla inwestorów E-2, dla menedżerów L-1, dla artystów O-1, P-1, P-2, P-3, dla dziennikarzy I-1, religijna R-1. Odmowa wizy - procedura ponownego aplikowania o wizę. Uchylenie zakazu wjazdu do USA (waiver konsularny)/przekroczona wiza, wyrok karny, cofnięcie z granicy/. Zielona Karta/formularze DS-260, DS-261, petycje/odmowa stałego pobytu w przypadku złamania prawa imigracyjnego i karnego (waiver, I-601). Przywrócenie stałego pobytu DS-117, rezygnacja ze stałego pobytu I-407, Loteria Wizowa DV (przygotowanie dokumentacji po wylosowaniu zielonej karty).


DZIAŁ DORADZTWA EUROPEJSKIEGO


doradztwo europejskie


Dotacje dla firm, dotacje dla osób bezrobotnych z PUP planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Refundacja stanowiska pracy (PUP), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO
działa w Polsce od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
(15 maja 1995r)


aktualnosci ue

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju


SDG
Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych w Polsce


PSSP
Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego


parp
Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościWrota Podlasia
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego